UAB ŠOMIS
VANDENS SISTEMŲ SERVISAS

Metaqua® - platus spektras geriamojo vandens paruošimo reagentų, kad išvengti nuovirų susidarymo ir korozijos vyksmo geriamajame vandenyje.

Metaqua ® produktai pilnai atitinka kokybės standartus nustatytus Europinėse normose DIN EN 1209 Silikatai, bei TrinkwVO Vokietijoje.